Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Mengenal Konsep Mubtada' dalam Nadzom Alfiyah Ibnu Malik: Dasar Pemahaman Tata Bahasa Arab

Nadzom Alfiyah Ibnu Malik adalah salah satu karya klasik dalam ilmu nahwu (tata bahasa Arab) yang terkenal. Dalam Alfiyah ini, pembahasan dimulai dengan istilah-istilah dasar, dan salah satunya adalah "Mubtada'". 

Mubtada' adalah salah satu konsep penting dalam tata bahasa Arab yang mengacu pada subjek atau pelaku dalam suatu kalimat. 

Kata Pembuka:


المبتدأُ مبتدأٌ يُراعى (Al-Mubtada'u Mubtada'un Yurā'i)


Terjemahan:


Mubtada' adalah sesuatu yang diperhatikan.


Penjelasan:


Dalam kata pembuka ini, Mubtada' didefinisikan sebagai "sesuatu yang diperhatikan" dalam konteks tata bahasa Arab. Mubtada' adalah elemen pertama dalam kalimat Arab yang menjadi subjek atau pelaku dari tindakan. 


Dengan memahami konsep Mubtada', kita dapat memahami bagaimana kalimat-kalimat Arab dibentuk dan struktur tata bahasanya.


Berikut ini teks nadzom Alfiyah Ibnu Malik dan terjemahnya bab mubtada’:


مبتدأ زيد ّ وعاذر ّ خبر ۞ إن قلت زيد ّ عاذر ّ من اعتذر


zaid itu mubtada’ dan adzir itu khobar jika kau mengucapkan zaidun adzirun man i’dadzara (zaid memaafkan orang nyang minta maaf)


وأوّل ّ مبتدأ والثاني ۞ فاعل ّ اغنى في أسار ٍ ذان


yang pertama adalah mubtada’ yang keduan adalah fail yang mencukupi dalam contoh asarin dzani


وقس وكاستفهام النفي وقد ۞ يجوز نحو فائز ّ أولو الرّشد


dan samakanlah, dan seperti istifham adalah nafi, dan terkadan diperbolehkan seperti contoh faizun ulur rosyad


والثاني مبتدا وذا الوصف خبر ۞ إن في سوى الإفراد طبقا استقر


yang keduan adalah mubtada’ dan sifat ini khobar jika cocok diselain mufrod dalam penggunaanya


ورفعوا مبتدأ بالابتدا ۞ كذاك رفع خبر بالمبتدا


ulama’ merofakan muftada’ dengan amil ma’nawi ibtida’, begitu juga rofa’nya khobar dengan mubtada’


والخبر الجزء المتمّ الفائدة ۞ كالله برّ والأيادي شاهده


khobar adalah bagian yang menyempurankan fai’dah, seperti allah barr wa ayadi syahidah (Allah itu bagus dan ni’mat-ni’mat itu sebagai saksi)


ومفردا يأتي ويأتي جمله ۞ حاوية معنى الذي سيقت له


khobar datang secara mufrod , dan datang secara jumlah yang mengandung maknanya mubtada’ yang jumlah untuknyag


وإن تكن إيّاه معنى اكتفى ۞ بها كنطقي الله حسبي وكفى


dan jika jumlah adalah mubtada, secara makna maka tercukupi dengan jumlah, seperti nutqi hasbi Allah (ucapankau adalah Allah hasbi) dan cukup


والمفرد الجامد فارغ وإن ۞ يشتقّ فهو ذو ضمير مستكن


Khobar mufrod yang jamid itu sunyi (dari dlomir), dan jika musytaq maka punya dlomir yang disimpan


وأبرزنه مطلقا حيث تلا ۞ ما ليس معناه له محصّلا


dan tampakkan secara mutlaq jika khobar jatuh setelah mubtada’ yang maknanya itu tidak dihasilkan untuk khobar


وأخبروا بظرف ٍ أو بحرف جرّ ۞ ناوين معنى كائن ٍ أو استقر


buatlah khobar dengan dzorof atau huruf jer dengan mengira-ngirakan makan kain atau istaqor


ولا يكون اسم زمان خبرا ۞ عن جثة وإن يفد فأخبرا


isim zaman tidak menjadi khobar mubtadaz isim dzat, dan jika berfaidah maka buatla khobar


ولا يجوز الابتدا بالنّكرة ۞ ما لم تفد كعند زيد ٍ نمرة


tidak boleh mubtada’ dari isim nakirah selagi tidak berfaidah , seperti inda zaidi namirah (samping zaid ada macan)


وهل فتى ً فيكم فما حلّ لنا ۞ ورجل من الكرام عندنا


adakah pemuda di kalian, tidak adak kekasih bagi kami, seorang yang mulnya berada di kami


ورغبة ّ في الخير خير ّ وعمل ۞ برّ ٍ يزين وليقس ما لم يقل


suka kebaikan itu baik, perbuatan bagus itu menghiasi, dan samakan yang ditak di ucapkan


والأصل في الأخبار أن تؤخرا ۞ وجوّزوا التقديم إذ لا ضررا


yang asal dalam khobar itu hendaknya di akhirkan, dan ulam’ memperbolehkan mendahlukan jika tidak ada bahaya


فامنعه حين يستوي الجزءان ۞ عرفا ونكرا عادمي بيان


laranglah pendahuuuluan khobar jika kedua baigan sama dalam ma’rifan dan nakirahnya, yang tidak ada keterangan


كذا إذا ما الفعل كان الخبرا ۞ أو قصد استعماله منحصرا


begitu juga jika fi’il itu khobar, atau penggunanya untuk meringkas


أو كان مسندا لذي لام ابتدا ۞ أو لازم الصّدر كمن لي منجدا


atau di sandarkan pada lam ibtida; atau yang menetapi awal kalimat, sepert man li munjida


ونحو عندي درهم ّ ولي وطر ۞ ملتزم ّ فيه تقدّم الخبر


seperti contoh indi dirhamu li wathor, diwajibkan pedahuluan khobar


كذا إذا عاد عليه مضمر ۞ مما به عنه مبينا يخبر

كذا إذا يستوجب التصديرا ۞ كأين من علمته نصيرا

وخبر المحصور قدّم أبدا ۞ كما لنا إلا اتباع أحمدا


dahulukan selamya khobar yang diringkas , seperti ma lana  illa ittibau ahmad


وحذف ما يعلم جائزّ كما ۞ تقول زيد ّ بعد من عندكما


mwmbuang yang maklum itu boleh, sepeti kamu mengucapkan zaid setelah man indakuma


وفي جواب كيف زيد ّ قل دنف ۞ فزيد ّ استغني عنه إذ عرف


dan di jawaban kaifa zaidu (bagaimana zaid) ucapkan sedih, zaid tidak dibutuhkan karana sudah diketahui


وبعد لولا غالبا حذف الخبر ۞ حتم ّ وفي نصّ يمين ٍ ذا استقر


biasayan setelah laula pembuangan khobar itu wajib, dan dalam sumpah murni hukum ini tetap


وبعد واو عيّنت مفهوم مع ۞ كمثل كلّ صانع ٍ وما صنع


dan setelah wawu yamg bermakna ma’a, seperti  kullu shoniin wa ma shona’ 


وقبل حال لا يكون خبرا ۞ عن الذي خبره قد أضمرا

 كضربي العبد مسيئا ً وأتم ۞ تبييني الحقّ منوطا ً بالحكم

وأخبروا باثنين أو بأكثرا ۞ عن واحد ٍ كهم سراة ّ شعرا


orang arab membuat khobar dua atau lebih dari satu mubtada’, seperti hum sarotun syuaro


Demikian nadzom Alfiyah Ibnu Malik dan terjemah bab isim maushul ini. Semoga bermanfaat.


Penutup:


Nadzom Alfiyah Ibnu Malik adalah salah satu karya penting dalam ilmu nahwu (tata bahasa Arab). Karya ini dikenal luas di dunia Arab sebagai referensi utama dalam memahami tata bahasa Arab. Meskipun Alfiyah tidak memiliki penutup yang khusus mengenai istilah "Mubtada'," kita dapat menyimpulkan dengan mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap istilah ini dalam konteks ilmu nahwu.


Terjemahan:


Dalam pemahaman ilmu nahwu dan tata bahasa Arab, konsep "Mubtada'" adalah landasan yang sangat penting. Mubtada' mengacu pada subjek atau pelaku dalam sebuah kalimat. Sebagai awal dari konstruksi kalimat Arab, pemahaman yang baik mengenai Mubtada' adalah kunci untuk memahami struktur kalimat yang lebih kompleks. Ini merupakan dasar dalam memahami bagaimana kata-kata dan frasa-frasa disusun dalam bahasa Arab.


Saat mempelajari ilmu nahwu atau bahasa Arab secara keseluruhan, penting untuk memahami peran Mubtada' dalam kalimat. Mubtada' seringkali diikuti oleh Khabar (predikat), yang bersama-sama membentuk kalimat lengkap. Dalam pemahaman yang lebih mendalam, kita akan menemukan bagaimana Mubtada' dan Khabar saling berhubungan, membentuk makna dalam kalimat.


Oleh karena itu, dalam mengejar pemahaman yang lebih baik tentang tata bahasa Arab, tidak boleh diabaikan pentingnya konsep Mubtada'. Pemahaman yang kuat tentang Mubtada' akan membantu dalam membaca, menulis, dan berbicara dalam bahasa Arab dengan benar, dan ini adalah langkah awal yang sangat penting dalam mengejar kemahiran dalam ilmu tata bahasa Arab yang lebih tinggi.

Posting Komentar untuk "Mengenal Konsep Mubtada' dalam Nadzom Alfiyah Ibnu Malik: Dasar Pemahaman Tata Bahasa Arab"