Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Muslim Wajib Tahu! Inilah Keutamaan Mambaca Al-Qur'an

NGAJISALAFY.com | Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan sumber utama dalam ajaran Islam serta menjadi petunjuk bagi seluruh ummat manusia. Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah SWT kepada nabi Muhammad SAW sebagai salah satu rahmat yang tidak ada tara bagi alam semesta ini. Di dalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi pedoman, petunjuk dan pelajaran bagi siapa yang mempercayaianya serta mengamalkannya. Selain itu, al-Qur'an juga memuat tentang pokok-pokok syari'at yang terdapat dalam kitab-kitab suci sebelumnya. Oleh karena itu, bagi seseorang yang mempercayai al-Qur'an akan bertambah cinta kepadanya, baik cinta untuk membacanya, mempelajari dan memahami serta untuk mengamalkan dan mengajarkannya.


Setiap mu'min yakin bahwa membaca al-Qur'an saja, sudah termasuk amal yang mulia dan akan mendapat pahala yang berlipat ganda sebab, yang dibaca adalah kita suci. Al-qur'an adalah sebaik-baik bacaan bagi orang mu'min, baik dikala senang maupun susah, dikala gembira ataupun sedih. Dahsyatnya lagi dengan membaca al-Qur'an bukan hanya menjadi amal ibadah akan tetapi juga menjadi obat dan penawar bagi orang yang gelisah jiwanya.

Keutamaan Mambaca Al-Qur'an

Berikut ini beberapa keutamaan bagi seseorang yang membaca al-Qur'an ialah sebagai berikut:

1). Sebagai Obat Jiwa
Pada suatu ketika datanglah seseorang untuk meminta nasihat kepada sahabat Rasulullah s.a.w yang bernama Ibnu Mas'ud r.a, berkata: "Wahai Ibnu Mas'ud, berilah nasihat yang dapat kujadikan obat bagi jiwaku yang sedang gelisah. Dalam beberapa hari ini aku merasa tidak tentram, jiwaku gelisah dan fikiranku kusut, makan tidak enak tidurpun tidak nyenyak."

Kemudian Ibnu Mas'ud menasehatinya, seraya berkata: "kalau penyakit itu yang menimpamu maka bawalah hatimu mengunjungi tiga tempat yaitu pertama, pergi ke tempat orang membaca al-Qur'an baik engkau sediri yang membaca al-Qur'an atau mendengarkan dengan baik-baik orang yang membacanya. Kedua, engkau pergi ke majlis pengajian yang mengigatkan hati kepada Allah. Ketiga, mencari waktu dan tempat yang sunyi, disana engkau berkhalwat menyembah Allah, umpama diwaktu malam buta, disaat orang-orang sedang tidur nyenyak, engkau bangun mengerjakan salat malam dengan meminta atau memohon kepada Allah akan ketenagan jiwa, ketentraman fikiran dan kemurnian hati. Seandainya jiwamu belum juga terobati dengan cara ini, maka engkau meminta kepada Allah agar diberinya hati yang lain, sebab hati yang kamu pakai itu bukan lagi hatimu."

Singkat cerita setelah orang itu kembali ke rumahnya dan mengamalkannya nasihat Ibnu Mas'ud r.a itu. kemudia dia pergi mengambil wudhu' lalu diambilnya al-Qur'an terus dia baca dengan khusyu'. Setelah membaca al-Qur'an berubahlah kembali jiwanya, menjadi jiwa yang tenang, fikirannya yang jernih dan hilangnya kegelisahan.


2) Seperti Bunga Utrujjah (Baunya Harum dan Rasanya Lezat)
Pernah diriwayatkan oleh imam Bukhori dan Muslim, Rasulullah s.a.w meyatakan tentang kelebihan martabat dan keutamaan orang membaca al-Qur'an, yang berbunyi:
"Perumpamaan orang mu'min yang membaca al-Qur'an adalah bagaikan bunga utrujjah, baunya harum dan rasanya lezat; orang mu'min yang tidak suka membaca al-Qur'an adalah seperti buah kurma baunya tidak begitu harum tapi manis rasanya; orang munafik yang membaca al-Qur'an ibarat sekuntum bunga baunya harum tapi pahit rasanya; orang munafik yang tidak suka membaca al-Qur'an tidak ubahnya seperti buah hanzalah, tidak berbau dan rasanya pahit sekali.

3). Memperoleh Rahmat Yang Sangat Besar
Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah menerangkan bagaimana besarnya rahmat Allah terhadap orang-orang yang membaca al-Qur'an dirumah tempat ibadah seperti masjid, mushollah dan lain lain sebagainya. Hal ini dikuatkan oleh sebuah hadist yang masyhur lagi shoheh yang artinya ialah sebagai berikut:
"Kepada kaum ku yang suka berjamaah dirumah tempat ibadah, membaca al-Qur'an secara bergiliran dan mengajarkannya terhadap sesamanya maka akan turun ketenangan dan ketentraman, akan terlimpah kepadanya sebuah rahmat dan mereka akan dijaga oleh malaikat serta Allah akan selalu mengigatkannya (diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah).

4). Terpancarnya Nur (Cahaya)
Rasulullah s.a.w pernah menyatakan tentang akan memberi nur (cahaya) rumah bagi orang yang membaca al-Qur'an. Hal ini sebagaimana bunyi hadist dibawah ini yang artinya:
Diriwayatkan oleh Darul Quthni dari Anas r.a. Rasulullah memerintahkan "Perbanyaklah membaca al-Qur'an di rumahmu, sesungguhnya didalam rumah yang tidak ada orang yang membaca al-Qur'an maka akan sedikit sekali dijumpai kebaikan rumah itu dan akan banyak sekali kejahatan serta penghuninya akan selalu merasa susah dan sempit.

5). Memperoleh Banyak Pahala
Mengenai pahala membaca al-Qur'an, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa, tiap tiap orang yang membaca al-Qur'an dalam sembahyang akan mendapat pahala lima puluh kebajikan untuk tiap-tiap huruf yang diucapkan sedangkan membaca al-Qur'an diluar sembahyang dengan berwudhu' maka pahalanya dua puluh lima kali kebajikan untuk tiap-tiap huruf yang diucapkan.

Demikianlah penjelasan lengkap tentang keutamaan dalam membaca al-Qur'an. Wallahu a'lam

Posting Komentar untuk "Muslim Wajib Tahu! Inilah Keutamaan Mambaca Al-Qur'an"