Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Inilah Kitab yang Mengomentari Fathul Qarib

Kitab Kitab yang Mensyarahi Fathul Qarib

NGAJISALAFY.com - Kitab Fath al-Qarib merupakan salah satu kitab yang sangat monumental dalam fikih mazhab Syafi'i. Kitab ini sering dijadikan pedoman kurikulum oleh banyak kalangan dan berbagai lembaga pendidikan Islam (pesantren) hingga di halaqah masjid-masjid di berbagai penjuru dunia. Hampir mayoritas lembaga pesantren, kitab ini tergolong kitab yang di pelajari oleh santri-santri level sedang (وُسْطَى) setelah khatam mengaji kitab matannya "Matn al-Ghayah wa al-Taqrib" karya Abi Syuja'. 

Di kalangan mazhab Syafi'i kitab ini sangat masyhur dan memiliki beberapa sebutan, antara lain: "Syarh al-Ghazi ala Matn Abi Syuja'", "al-Qoul al-Mukhtar fi Syarh Ghayat al-Ikhtishar", Fath al-Qarib al-Mujib fi Syarh Alfadz al-Taqrib", bahkan ada yang menyebutnya dengan "al-Taufat al-Shaghirah".


Seiring dengan kepopuleran kitab ini, tidak sedikit para ulama yang menaruh perhatian untuk mengomentari, mengkritik, memberikan catatan kaki bahkan mengubah sya'ir (nadzom) agar mudah di hafal oleh para santri. Diantara komentar para ulama' dalam bentuk Hasyiyah atas kitab Fathul Qorib ini ialah sebagai berikut:
 1. "Hasyiyah wa Syuruh al Syarh Ibn Qosim al-Ghazi", karya imam Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qulyubi (w. 1069 H).
 2. "Hawasyi wa Syuruh ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazi", karya Imam Ahmad bin Ahmad bin Salamah al-Qulyubi (w. 1069 H)
 3. "Hasyiyahı", karya Imam Abd al-Barr bin Abdillah bin Muhammad al-Ajhuri (w. 1070 H)
 4. "Hasyiyah al-Fawaid al-'Aziziyyah ala Syarh Abi Syuja' li Ibn Qasim al-Ghazi", karya Ali bin Ahmad al-Azizi al-Bulaqi (w. 1070 H)
 5. "Hasyiyah al-Rahmani ala Syarh Abi Syuja' li Ibn Qasim al-Ghazi", karya Dawud bin Sulaiman bin Alwan al-Rahmani al-Husaini (w. 1078 H)
 6. "Hasyiyah ala Syarh Abi Syuja' li Ibn Qasim al-Ghazi", karya Imam Ali bin Ali al-Syibramalisi (w. 1078 H)
 7. "Kasyfu al-Qina' an Matn wa Syarh Abi Syuja", karya Imam Abdurrahman al-Mahalli (w. 1098 H)
 8. "Hasyiyah al-Birmawi ala Syarh al-Ghayah", karya Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad bin Khalid al-Birmawi al-Azhari (w. 1106 H)
 9. "Taqrir al-Ajhuri ala Syarh Ibn al-Qasim", karya Athiyyatullah bin Athiyyah al-Burhani al-Ajhuri (w. 1194 H)
 10. "al-Durr al-Manzhum bi Hilli al-Muhimmat fi al-Makhtum", karya Imam Hasan bin Ali al-Kafrawi (w. 1202 H)
 11. "Hasyiyah Ali bin Qasim ala Abi Syuja", karya Imam Muhammad bin Ahmad bin Hasan al-Jauhari (w. 1214 H)
 12. "Hasyiyah ala Ibn Qasim ala Abi Syuja", karya Imam Mustafa bin Muhammad bin Yusuf as-Shafawi al-Qal'awi (w. 1230 H)
 13. "Hasyiyah ala Syarh Ghayat al-Ikhtishar", karya Imam Ahmad bin Husain bin Khamis at-Thablawi (w. 1274 H)
 14. "Hoquiah al Baiuri ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazi", karya Imam Ibrahim.
 15. "Hasyiyah al-Bajuri ala Syarh Ibn Qasim al-Ghazi", karya Imam Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad al-Bajuri (w. 1276 H)
 16. "Qut al-Habib al-Gharib ala Syarh Ibn Qasim li al-Taqrib", karya Muhammad bin Nawawi al-Jawi al-Bantani (w. 1316 H)
 17. Hasyiyah al-Thukhi ala Ibn Qasim", karya Imam Ali bin Ahmad at- Thukhi.
 18. "Wasilah Fath al-Qarib al-Mujib ala Syarh Ibn Qasim li Matn Abi Syuja", karya Imam Abdullah bin Hijazi al-Syarqawi (w. 1227 H)
فتح القريب المجيب (ص: ٢٦) دار المنهاج
أسماء بعض الحواشي المكتوبة على شرح ابن قاسم الغزي. لأهمية هذا الشرح المبارك كتبت عليه خواش مهمة عديدة منها: 1)
خواش وشروح على شرح ابن قاسم الغزي" للإمام شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي المتوفى سنة 1069 هـ، 2) "حاشية"
للإمام عبد البر بن عبد الله بن محمد الأجهوري الشافعي المتوفى في حدود سنة 1070 هـ، ۳) "حاشية الفوائد العزيزية على شرح أبي شجاع
لابن قاسم الغزي" للعلامة علي بن أحمد العزيزي البولاقي الشافعي المتوفى سنة 1070 ه، 4) "حاشية الرحماني على شرح أبي شجاع لابن
قاسم الغزي" للعلامة داوود بن سليمان بن علوان الرحماني الحسيني المتوفى سنة 1078 ه، 5) "حاشية على شرح أبي شجاع لابن قاسم

الغزي" للإمام علي بن علي الشبراملسي أبي ضياء نور الدين المتوفى سنة 1078 هـ، 6) "كشف القناع عن متن وشرج أبي شجاع للإمام
عبد الرحمن المحلي فقيه شافعي مصري المتوفى سنة 1098 ه، ۷) "حاشية البرماوي على شرح الغاية" لبرهان الدين إبراهيم بن محمد بن
أحمد بن خالد البرماوي الأزهري الشافعي المتوفى سنة 1106 هـ، 8) "تقرير الأجهوري على شرح ابن القاسم" وهي حاشية للعلامة عطية
عطية البرهاني القاهري الشافعي الشهير بالأجهوري العلامة الشهير المتوفى سنة 1194 هـ، 9) "الدر المنظوم بجل المهمات في
المختوم (على خاتمة شرج ابن قاسم)" للإمام حسن بن علي الكفراوي المتوفى سنة 1202 ه، 10) "حاشية على ابن قاسم على أبي شجاع
للإمام محمد بن أحمد بن حسن الجوهري المتوفى سنة 1314 هـ، 11) "حاشية على ابن قاسم على أبي شجاع" للإمام مصطفى بن محمد بن
يوسف الصفوي القلعاوي المتوفى سنة 1230 هـ، 12) "حاشية على شرح غاية الاختصار" للإمام أحمد بن حسين بن خميس الطبلاوي
المتوفى سنة 1274 هـ، ۱۳) حاشية الباجوري على شرح ابن قاسم الغزي للإمام إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري المتوفى سنة
1276 هـ، 14) "قوت الحبيب الغريب على شرح ابن قاسم للتقريب" للعلامة محمد بن نوري الجاوي البنتني المتوفى سنة 1316 هـ، 15)
حاشية الطوخي على ابن قاسم" للإمام علي بن أحمد الطوخي، 16) "وسيلة فتح القريب المجيب على شرح ابن قاسم لمتن أبي شجاع
للإمام عبد الله بن حجازي الشرقاوي المتوفى سنة 1227 هـ
الله بن

Posting Komentar untuk "Inilah Kitab yang Mengomentari Fathul Qarib"